Vánoční jarmark
Také v letošním roce se nám podařilo uspořádat tradiční a oblíbenou akci - Vánoční Jarmark.
Bylo zima, ale milá setkání nás zahřála u srdíčka :-)
Velké díky za pomoc při chystání akce patří městu Paskov, Petrovi Michálkovi a hlavně členům naší Pionýrské skupiny!
Za fotoreport díky Tomášovi Polachovi a Venouškovi Koloničnému...
Přejeme Vám krásné Vánoce

pokračování...

Lampionový průvod 2.12.2016
K adventu neodmyslitelně patří rozsvícený vánoční strom a světelné ozdoby všeho druhu.

Staňte se jedním z vánočních světýlek, které rozsvítí Paskov.

Lampiový průvod bude zahájen za kinem Panorama, kde si všichni ze společného ohně zažehneme své lampiony, toto světlo pak doneseme na náměstí, kde rozsvítí vánoční strom, který bude zářit po celý advent.
Po krátkém vystoupení dětí z MŠ bude průvod pokračovat paskovskými ulicemi a prosvětlovat je. Cestu zakončí v zámeckém parku, kde bude připraven další program i s Mikulášskou nadílkou v režii Po súsedsku a ZUŠ.

platát akce   událost na facebooku

Tábory 2016

Co si takhle během chladných podzimních dní připomenou léto a ohlédnout se za prázdninami strávenými v krásném údolí řeky Moravice? Také letos Pionýři uspořádali 3 táborové turnusy – postupně po 14dnech se na táborové základně ve Vítkově Podhradí prostřídali Drsňáci, Severní Mouchy a Perly. Na každém z táborových turnusů bylo 52 dětí z Paskova a okolí a znamená to doslova naplněné kapacity.

pokračování...

Více o jednotlivých turnusech naleznete zde:
Drsňáci
Severní Mouchy
Perly

Obnova stanových celt na táborech
Letní tábory v krásném údolí řeky Moravice skončily a my bychom Vás rádi informovali o projektu, který se nám letos podařilo uskutečnit… nese název „Aktivní děti v čisté přírodě“ a jedná se o postupné obnovení všech stanových celt. Díky realizaci projektu umožníme pobyt dětem ve stoprocentně vyhovujících hygienických podmínkách a ubytování na táborech bude zase o něco kvalitnější.

pokračování...

Dětský den 2016
V sobotu 4. června odpoledne se konal v rámci víkendových oslav Města Paskov na parkovišti u městského úřadu již 13. ročník tradiční oslavy svátku dětí organizované Pionýrskou skupinou Paskov.

Tématem letošního roku se stal divoký západ a děti procházely deset WESTERNOVÝCH stanovišť, kde měly prokázat chytrost a zároveň jak jsou šikovné a zručné. Házely třeba podkovou, poznávaly rozdíly mezi kovboji a indiány, malovaly totem, projely se na koni kolem řeky Rio grande nebo chytaly divoké koně. Za každý splněný úkol byly odměněny sladkostí.  Menší děti plnily úkoly s pomocí rodičů nebo prarodičů a společnými silami vše úspěšně zvládli. Některá stanoviště byla letos opět umístěna i v zámeckém parku. Každý, kdo měl vyplněnou kartičku, byl zařazen do slosování o hodnotné ceny, které probíhalo po ukončení soutěží. Kromě toho mohly děti využít doprovodný program, který letos nabízel různé nafukovací atrakce i krocení býka.

pokračování...

Pionýrský pohádkový karneval

V sobotu 5.3 2016 jsme pro naše drahé pionýrské ratolesti, jejich kamarády, rodiče, tetičky a babičky… uspořádali 1. ročník pohádkového karnevalu. Karneval jsme připravili v sále KCP od 16 hodin, přišlo za námi zhruba 100 dětí s rodiči. Děti, si pro nás připravili úžasné kostýmy, za které tři nejlepší dostali ceny.


pokračování...Pionýrské bruslení v Polárce

V sobotu 20.2.2016 jsme uspořádali pro naše členy, děti a jejich rodiče Pionýrské bruslení v Hale Polárce. Podařilo se nám objednat halu jen pro nás a byl to super zážitek. Nikdo do nikoho nestrkal, všichni k sobě byli kamarádsky ohleduplní. Prostě oproti veřejnému bruslení to mělo hodně pozitiv.


pokračování...Zpráva o činnosti PS Paskov v roce 2015
V roce 2015 jsme měli celkem 98 členů, z toho 60 dětí a mládeže do 26ti let
Uspořádali jsme opět celkem 16 akcí, mezi které zahrnuji i brigády a tábory
Schůzky vedení PS se v tomto roce konaly 10krát
Mimo tyto pravidelné akce a schůze plno z nás absolvovalo různá školení.

Plán akcí jsme měli nabitý, každý měsíc něco i tak ale oceňuji, že se nám podařilo vše zvládnout. 

čtěte více...

Letní tábory na Moravici 2015
Blíží se konec léta a Pionýrská skupina Paskov se, se slzou v koutku oka, ohlíží za prázdninami strávenými v krásném údolí řeky Moravice. Také letos jsme uspořádali 3 táborové turnusy – postupně po 14dnech se na táborové základně ve Vítkově Podhradí prostřídaly Severní Mouchy, Perly a Drsňáci. Na každém z táborových turnusů bylo 52 dětí z Paskova a okolí a znamená to doslova naplněné kapacity.
Každý táborový turnus navštívil pan starosta Petr Baďura v doprovodu manželky a manželů Šafránkových. Jsme moc rádi, že si na nás vždy udělají čas a přijedou se za námi „mimo civilizaci“ na pár okamžiků podívat.

pokračování...

O tom jak proběhly jednotlivé turnusy se dočtete zde:

Severní mouchy - Škola čar a kouzel
Perly - Pravěká expedice
Drsňáci - Čtyřlístek - Ukradený vynález

Nové indiánské týpí pro Pionýr Paskov

V letošním roce se nám podařilo získat finanční příspěvek od společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., ve výši 15 000,- Kč. Uspěli jsme s projektem Indiánské týpí a v rámci ZAME grantu jsme příspěvek dostali. Staré týpí nám již dosluhovalo a díky příspěvku jsme v červnu mohli zakoupit nové, v celkové částce 17 932,- Kč.

pokračování...


Dětský den 2015
V sobotu 6. června odpoledne se konal v rámci víkendových oslav Města Paskov na parkovišti u městského úřadu již 12. ročník tradiční oslavy svátku dětí organizované Pionýrskou skupinou Paskov ve spolupráci s Městským úřadem Paskov.

Tématem letošního roku se stal les a děti procházely dvanáct stanovišť, kde měly prokázat, co všechno o lese vědí a jak jsou šikovné a zručné. Házely třeba šiškou na cíl, čistily studánku, plnily krmelec nebo poznávaly stopy zvířat. Za každý splněný úkol byly odměněny sladkostí.  Menší děti plnily úkoly s pomocí rodičů nebo prarodičů a společnými silami vše úspěšně zvládli. Některá stanoviště byla letos umístěna i v zámeckém parku. Každý, kdo měl vyplněnou kartičku, byl zařazen do slosování o hodnotné ceny, které probíhalo po ukončení soutěží. Kromě toho mohly děti využít doprovodný program, který letos nabízel různé nafukovací atrakce, malování na obličej nebo prohlídku traktoru.

pokračování...

25 let vlastní cestou…
V tomto roce slaví Pionýr pětadvacet let od obnovení samostatné činnosti (1990) a proto i my, Pionýři v Paskově bychom veřejnosti rádi přiblížili naši činnost opět o něco víc. V měsíci dubnu a květnu proběhnou napříč celou republikou otevřené akce, které jsou motivovány 25. výročím a každá pionýrská skupina, která je do projektu zapojená připravuje pro veřejnost událost, při níž kromě aktivit motivovaných číslem „25“ představí také svou volnočasovou práci s dětmi. Rádi bychom Vás v sobotu odpoledne 18. dubna pozvali na PASKOVSKOU PIONÝRSKOU PĚTADVACÍTKU, která se ponese v duchu procházky po 25 zastávkách se zakončením na hasičárně zapálením táboráku, výstavou fotek, kronik a táborových předmětů z uplynulých 25 let.

Plakát akce...

Zpráva o činnosti PS Paskov v roce 2014
  • V roce 2014 jsme měli celkem 91 členů, z toho 20 dětí do 15ti let
  • Uspořádali jsme celkem 16 akcí, mezi které zahrnuji i brigády a tábory
  • Schůzky vedení PS se v tomto roce konaly 10krát
    Také v letošním roce jsme se drželi plánu akcí, našeho harmonogramu, který se snažíme naplnit. Vzhledem k nepřízni počasí jsme však byli nuceni zrušit hned z kraje roku dva lyžařské výlety. Naopak za akci vydřenou považujeme dubnovou První vaječinu na Krásné, kde byl vypraven autobus a členové a blízcí kamarádi měli možnost prohlédnout si základnu a okolí. Po velkém úklidu to tam prokouklo a oddíl ji v minulém roce již několikrát využil. Na tento rok je naplánována další údržba jako oprava střešní krytiny, přivedení pitné vody apod.

čtěte více...

Ledová Praha 30.1.-1.2. 2015
Letos poprvé jsme se s oddílem vydali na akci Ledová Praha, která se opravdu vydařila. Počasí nám přálo, takže jsme strávili tři dny prohlídkami nejrůznějších muzeí i Prahy samotné. Všem se nám výlet moc líbil a třeba si ho za rok zase zopakujeme :)

Vánoční jarmark 2014
      Letošní Vánoční Jarmark v Paskově se opět krásně vydařil, a i když nebyl sníh, těšili jsme se rekordní účasti (podle litrů vypitého svařáku)

Podívejte se na video: https://www.youtube.com/watch?v=ICmXY3dL_UY#t=33


Činnost dětského oddílu PS Paskov
Dětský oddíl „Mušata“ Pionýrské skupiny Paskov zahájil v září již osmý rok své činnosti. Za tu dobu jsme připravili pro děti z Paskova a okolí přes 300 schůzek, které probíhají od září do června každý pátek od 16 do 18 hodin v klubovně v budově bývalé ZUŠ, a přes 50 víkendových akcí a výletů. Jenom v letošním roce oddíl navštěvuje přes třicet dětí ve věku od 7 do 14 let. Z některých dětí, jež náš oddíl navštěvovaly už od začátku, jsme si vychovali oddané instruktory, kteří se dnes již aktivně podílejí na chodu oddílu. Tím jsme se rozrostli na 13 vedoucích, kdy ze zakládajících osmi členů v oddíle působí již jen tři.(Protože ostatní studují v různých koutech ČR) Kromě každoročních akcí, Drakiády a Lampionového průvodu, které pořádáme, se snažíme pro děti připravit zajímavý program, při kterém se i něco málo naučí a poznají své okolí.

čtěte více...

Moravice 2014 - články o jednotlivých turnusech
Na níže uvedených odkazech najdete články o průběhu jednotlivých turnusů na Moravici.

Perly 4.7.-18.7.
Drsňáci 18.7.-1.8.
Severní Mouchy 1.8.-15.8.

Letní tábory na Moravici
Letošních pionýrských táborů se ve třech turnusech zúčastnilo celkem přes 150 dětí z Paskova a blízkého okolí. Každý táborový turnus, který trvá vždy 14 dní, navštívil i pan starosta Petr Baďura v doprovodu manželky nebo pana Aleše Šafránka, který dlouhá léta vedl naši pionýrskou skupinu, přivezli dětem ovoce a koláče. Do malebného údolí řeky Moravice se na inspekci přijeli podívat také předseda Moravskoslezské krajské organizace Pionýra pan Josef Matoušek a kontrola krajské hygieny Opava společně s Českou televizí, která o hygienické kontrole natočila reportáž.

Dětský den 2014
Krásné letní počasí a spoustu her si letos na Čertovský Dětský den přišlo vychutnat 473 dětí společně se svými rodiči nebo prarodiči.
Soutěžilo se o krásné ceny v nejrůznějších disciplínách jako třeba čertovská chůze, nebo nošení hříšníků do pekla.
Soutěžení dětem zpestřil svou hudbou BigBand ze ZUŠ Vratimov. Také zde vystoupila čertice Amanda, která s čertem Luciusem předvedla na jevišti zajímavá kouzla, taneční vystoupení a dokonce i módní přehlídku.
Třešničkou na tomto skvěle upečeném dortu bylo vystoupení Jaroslava Uhlíře s kapelou, zazněly tak dobře známé a oblíbené písně, které si společně s kapelou rády zazpívaly nejen děti, ale i jejich rodiče, nebo třeba pořadatelé. Pod pódiem tak vznikl jedinečný sbor tvořící úžasnou atmosféru.
Jedenáctý ročník Dětského dne je tak úspěšně za námi a už se můžeme těšit na příští rok.

Fotky z dětského dne můžete najít zde:
http://aja1930.rajce.idnes.cz/Den_deti_a_oslavy_mesta_Paskov_2014/
http://www.tompol.cz/2014/2014-06-07_den_deti/

Plakát akce...

Plán akcí 2014
Rámcový plán akcí Pionýrské skupiny Paskov  v období 1/2014 - 1/2015
( akce volně přístupné dětem i veřejnosti + brigády a porady)
10.01. výroční jednání Rady Ps
18.01. lyžování Bílá
08.02. lyžování Bílá
12.04. První vaječina na Krásné
03.-04.05 Oprava buněk
10.-11.05 Oprava buněk
07.06. Čertovský dětský den
26.-29.06. Stavění tábora

04.07.-18.07.
18.07.-01.08.
01.08.-15.08.
Tábory na Moravici
Perly
Drsňáci
Mouchy
15.-18.08. Bourání tábora
09.-12.09.
72 hodin - Dny dobrovolnických aktivit po celé ČR
04.10 Zájezd na Gastrofestival Velké Karlovice
01.11. Poslední vaječina na Krásné
08.11. Drakiáda
29.11. Lampionový průvod
20.12. Vánoční Jarmark
09.01.2015 Výroční jednání 2015

Tábory na Moravici 2013
Pionýrská skupina Paskov letos tradičně zorganizovala tři plně vytížené turnusy letních táborů pro děti. Vedoucí, instruktoři a další pomocníci tak umožnili sto padesáti šesti dětem, převážně z Paskova a okolí, aby prožily čtrnáct dní na čerstvém vzduchu v údolí řeky Moravice poblíž Vítkova-Podhradí. Témata jednotlivých turnusů letos byla Harry Potter, Léto v údolí Parana Tingy a Hobitova dobrodružství. 

Dětský den 2013
větší obrázek...

Plán akcí 2013
Rámcový plán akcí Pionýrské skupiny Paskov  v období 1/2013 - 1/2014
( akce volně přístupné dětem i veřejnosti + brigády a porady)
11.01.2013 výroční jednání Rady Ps
09.03.2013 Aquapark Wisla
20.-21.04.2013 údržba táborové základny
18.05.2013
„Krásný máj“
01.06.2013 Dětský den - „Přijela pouť"
27.06.2013
28-30.06.2013
Nakládání
Stavba tábora

červenec/srpen Tábory na Moravici
05.07.-19.07.2013
19.07.-02.08.2013
02.08.-16.08.2013
1. turnus - Drsňáci
2. turnus - Severní Mouchy
3. turnus - Perly
23-25.08.2013 ?
Bourání tábora
21.-22.09.2013
„Kouzená Krásná“
26.-27.10.2013
Výjezdní zasedání PS - Blatnička

10.11.2013 Drakiáda
??.??.2013 Lampionový průvod
14.12.2013 Jarmark
10.01.2014 výroční jednání Rady Ps


Moravice 2012 - fotky z táborů
Severní mouchy
Perly
Fotky si můžete prohlédnout ve větší velikosti přímo na Rajčeti pomocí odkazů v horní lištičce minialb...

Dětský den 2012


Fotbalový turnaj 2012
Dne 11.3.2012 pořádá Pionýr Paskov "Dětský fotbalový turnaj" v prostorách tělocvičny základní školy Paskov.

Plán akcí 2012
Rámcový plán akcí Pionýrské skupiny Paskov  v období 1/2012 - 1/2013
( akce volně přístupné dětem i veřejnosti + brigády a porady)
14.01.2012 výroční jednání Rady Ps
25.02.2012 zájezd na lyžování
11.03.2012 fotbalový turnaj pro žáky Zš- tělocvična Zš  9,00 – 16,00  vstupné zdarma
31.03.2012
„Kouzelné velikonoce“
??.??.2012 Divadelní představení
27,28.04.2012
04,05.05.2012
18,19.05.2012
oprava buněk, příprava dne dětí a tábora
02.06.2012 Dětský den - „doktorský"
21.06.2012
22-24.06.2012
Nakládání
Stavba tábora

červenec/srpen Tábory na Moravici
02.07.-16.07.2012
16.07.-30.07.2012
30.07.-13.08.2012
1. turnus - Severní Mouchy
2. turnus - Perly
3. turnus - Drsňáci
27-28.08.2012
Bourání tábora
??.??.2012 Drakiáda
03.11.2012 "Kdo si hraje nezlobí" - komunitní centrum
??.??.2012 Divadelní představení
??.??.2012 Lampionový průvod
15.12.2012 Jarmark
11.01.2013 výroční jednání Rady Ps

Kdo si hraje, nezlobí
V sobotu 5.listopadu odpoledne jsme uspořádali v komunitním centru akci pro děti pod názvem "Kdo si hraje nezlobí".

Děti si mohly ve třech věkových kategoriích vyzkoušet na 4 stanovištích svoji zručnosta důvtip. Akce, kterou připravila Katka Juhasová ve spolupráci s vedoucími oddílů se zúčastnilo 69 dětí.

Ohlas mezi dětmi i přítomnými dospělými byl velmi dobrý. Všem, kteří omohli akci zorganizovat děkujeme.

Fotky z akce na tompol.cz

Moravice 2011 - fotky z táborů
Perly
Severní mouchy

Drsňáci
Fotky si můžete prohlédnout ve větší velikosti přímo na Rajčeti pomocí odkazů v horní lištičce minialb...

Dětský Den

Dětský den V sobotu 4. června pořádala Pionýrská skupina Paskov již 8. ročník dětského dne, tentokrát s motivem „Středověk“.
Po přivítání dětí chlebem se solí byla pro ně připravena řada dobově laděných soutěží od pletení proutěných rohoží, přes střelbu z kuše až po například skládání městského znaku.
V doprovodném programu si děti mohly vyzkoušet a prohlédnout také řadu řemesel, namátkou kováře a kovotepce, viděly ukázky šermířských soubojů a vystoupení kejklíře.
Zdarma se projely tradičním vláčkem, povozily na historickém kolotoči a vyzkoušely svoje orientační schopnosti v bludišti.
Mnoho dětí se také zapojilo do soutěže o nejzajímavější dobové oblečení. Všichni soutěžící dostávali drobné odměny za absolvované soutěže, zdarma měli také zajištěno veškeré občerstvení.
V závěru programu proběhlo losování odměn pro jednotlivé věkové kategorie a potom už přišlo vyvrcholení vystoupením zpěváka Stanislava Hložka.
Dětského dne se zúčastnilo 497 soutěžících dětí.
Tohleto všechno bylo připraveno a zajištěno díky sponzorům, kterým také tímto způsobem děkujeme.
Na zajištění se podíleli: Nadační fond Kimex, město Paskov, Biocel Paskov, Minigrant Arcelormittal, stolařství Kokeš, Ahlfit p. Dědek, Autoslužby p. Michálek, autodoprava p. Rundt, Carmipex, Commit, Autodílna 409 p. Kožušníková, OBI Ostrava, sodovkárna p. Sýkora, Suzuki H3, p. Horečka, Stavoma, lékárna pí. Šugarová, Paskov market pí. Jurčíková, Komaxit p. Fajkus, Cykles p. Foldyna, Autokedroň p. Kedroň, Carad autoškola p. Adamus, trafika pí. Lišková, restaurace Kašna p. Konečný, zámečnictví p. Peterek, zámečnictví p. Kavka, drogerie pí. Maršálková, Agrospol Staříč, Bannan print p. Bandarica, H+H výroba uzenin p. Hájek, Kučera opravy vozidel p. Kučera, HP autodemont, restaurace Zámecká krčma p. Brož, Novagyn Mudr. Ožana, zahradnictví pí. Havlíková, Paskov net, restaurace Na Folvarku pí. Klegová, info Paskov p. Forgač a Bernatík, nápoje Laguna drink p. Krejčí, cukrárna Fantasie p. Němec, masáže Kamila p. Staněk, SPETECH p. Daněk a Kupka, textil Bui Huu Hong, badminton p. Petroš, Easy 4u p. Michna, Bar Tongo, Rybaspol A+V, Pionýr Paskov.
Kouzelné Velikonoce
2.ročník Kouzelných Velikonoc je tady a Pionýr Paskov doufá v hojnou účast jak soutěžících tak těch, co je přijdou podpořit!

Startujeme v sobotu 31.3.2012 od 14hodin. Ukončení s předáním cen proběhne v 17 hodin.

Bohatý doprovodný program pro malé i velké.
Vystoupení profesionálního kouzelníka s překvapením.
Krásné ceny za soutěžní velikonoční výrobky (kraslice a pomlázky), hudba a skvělá zábava!

plakát akce...


Činnost v roce 2010
V roce 2010 měla naše organizace opět bohatý program, jak pro své členy tak také pro neorganizovanou mládež i ostatní obyvatele Paskova.  Více zde

 

Aktuality

"Aktivní děti v čisté přírodě"Více o projektu ...

Fotogalerie na Rajčeti

Oddíl, akce ...
Drsňáci ...
Perly ...
Severní Mouchy ...

Přihlášení :

Login :
Heslo :