Činnost Roční zprávy o činnosti

Zpráva o činnosti PS Paskov v roce 2014

V roce 2014 jsme měli celkem 91 členů, z toho 20 dětí do 15ti let

Uspořádali jsme celkem 16 akcí, mezi které zahrnuji i brigády a tábory

Schůzky vedení PS se v tomto roce konaly 10krát

Také v letošním roce jsme se drželi plánu akcí, našeho harmonogramu, který se snažíme naplnit.

Vzhledem k nepřízni počasí jsme však byli nuceni zrušit hned z kraje roku dva lyžařské výlety. Naopak za akci vydřenou považujeme dubnovou První vaječinu na Krásné, kde byl vypraven autobus a členové a blízcí kamarádi měli možnost prohlédnout si základnu a okolí. Po velkém úklidu to tam prokouklo a oddíl ji v minulém roce již několikrát využil. Na tento rok je naplánována další údržba jako oprava střešní krytiny, přivedení pitné vody apod.

    Na konci dubna jsme zorganizovali Zdravotnického školení, které proběhlo za účasti lektorů z Českého Červeného kříže a velkého počtu členů naší skupiny – věříme, že takové akce mají smysl a my všichni nejen na táboře si můžeme být jistější. Toto školení plánujeme opět uspořádat v roce 2016 a je přístupné také jiným spolkům i širší veřejnosti. V jeden den jsme zvládli odškolit ještě Pionýrské minimum, které se hodilo hlavně novým instruktorům a vedoucím, kteří byli v květnu vysláni na víkendové školení. V roce 2015 vysíláme na školení další členy, kteří zastávají volené funkce nebo pracují přímo s dětmi. Bereme to jako důležitou věc, z jedné strany jako zdokonalování znalostí a motivaci do další práce, a ze strany druhé jako krytí naší skupiny a splnění potřebných povinností vůči legislativě.
   
    Během května jsme pracovali na opravách a údržbě táborové základny, která nám stále dobře slouží, ale v tomto roce budou potřeba větší zásahy. Také chceme vyrobit kompaktní přístřešek za kuchyní, aby se tam během deštivých táborových dní netvořila laguna bahna.
   
    Hned na začátku června jsme si prošli zkouškou ohněm při Čertovském dětském dni. Počasí nám přálo, bylo až pekelně teplo a účast dětí s rodinnými příslušníky se pohybovala na klasické hranici 1500 – 2000 osob.
   
    Na konci měsíce června všichni kdo mohli, napnuli své síly a opět jsme během víkendu postavili tábor. Všem patří velké díky za pracovní nasazení a obětavost. Z mého pohledu hodnotím stejně pozitivně i bourání tábora, kde nás bylo více než obvykle. Na závěr nám tradičně zapršelo, ale věci se nám podařilo před deštěm uchránit. Nicméně k tomuto se váže problém se stanovými celtami – vzhledem k tomu, že výměník, kde jsou věci uložené je docela vlhkým místem, hledali jsme alespoň pro celty místo suché, společně s radou města se nám to podařilo a na půdě školní jídelny budou moci být celty dokonce rozvěšené. Nyní řešíme jejich vyprání a dezinfekci. Vyprané a vysušené celty budou uskladněny na již zmíněné půdě školní jídelny a na stavěčce je bude potřeba naimpregnovat. Praním však všechny léty získané nečistoty nezmizí a také se ztenčuje materiál, proto je to výhledové řešení na 1 rok, maximálně 2. V tomto roce je tedy v plánu šetřit na celty nové, požádat v tomto směru o grant nadace OKD a v roce 2016 nejpozději v roce 2017 obměnit všechny stany najednou.
   
    Na letošních táborech bylo rušno a nebylo to jen tím, že byly naplněny kapacity na 105%, ale i překvapivými návštěvami. U Perel proběhla kontrola krajské hygieny v doprovodu s televizí, na Drsňáky zavítal předseda krajské organizace Pionýra a na všech turnusech nás poctil svou návštěvou pan starosta, za což mu děkujeme a těší nás, že má město o zázemí na našich táborech zájem a že nás podporuje.
Podrobné články o všech táborových turnusech vyšly v Paskovských zpravodajích č. 4 a 5.

    Ani na podzim jsme neslevili z našeho akčního tempa a hned 13.9.  se uskutečnila tradiční Drakiáda. Na začátku října jsme pak v rámci akce 72hodin pomohli uklidit prostranství Zahrady setkávání generací, za KCP.
18. října jsme uspořádali zájezd na Gastrofestival do Velkých Karlovic, který se těšil účasti 32 osob z řad členů i veřejnosti.
    Na konci listopadu se konal tradiční Lampionový průvod Paskovem, který přilákal rekordní počet 106 účastníků, Za uskutečnění Lampionového průvodu a Drakiády patří velký dík především oddílovým vedoucím a instruktorům.
    A závěr roku se nám povedl zakončit slavnostně Vánočním Jarmarkem, na kterém jsme také zaznamenali rekordní účast. Díky panu Maršálkovi vzniklo i povedené video z této akce a během několika dní budou viset také fotky z tohoto svátečního odpoledne na nástěnce u řeky.

    Děkujeme městu Paskov, sponzorům a všem dobrovolníkům za všestrannou pomoc a podporu, velmi si tohoto přístupu vážíme a těšíme se na spolupráci i v dalších letech.

Ing. Kateřina Biedrawová
statutární zástupce PS Paskov
pionyr.paskov.cz

I v tomto roce se těšíme na plno úsměvných, dobrodružných a hlavně společných zážitků