Činnost Roční zprávy o činnosti

Zpráva o činnosti PS Paskov v roce 2015

V roce 2015 jsme měli celkem 98 členů, z toho 60 dětí a mládeže do 26ti let
Uspořádali jsme opět celkem 16 akcí, mezi které zahrnuji i brigády a tábory
Schůzky vedení PS se v tomto roce konaly 10krát
Mimo tyto pravidelné akce a schůze plno z nás absolvovalo různá školení.

Plán akcí jsme měli nabitý, každý měsíc něco i tak ale oceňuji, že se nám podařilo vše zvládnout.

21.února se jelo na oblíbený výlet do aquaparku ve Wisle.

Letošní velkou akcí bylo 25. Výročí obnovení samostatné činnosti Pionýra, které se konalo 17.dubna na hasičárně v Paskově a podařilo se nám připravit pěkný program s procházkou po 25ti zastávkách, výstavou fotek z historie naší skupiny a táborák s živou hudbou.

V průběhu května a června se tvrdě pracovalo na obnově táborového vybavení, natíraly se všechny podsady, průběžně všechny celty procházely čištěním a impregnací, zapojilo se mnoho členů, za co vám děkuju.
6. června jsme uspořádali Lesní dětský den, počasí nám opět pekelně přálo a atrakcemi pro děti se to na parkovišti u kina jen hemžilo. Účast dětí s rodinnými příslušníky se pohybovala na klasickém čísle okolo 1500 osob.

Na konci měsíce června všichni kdo mohli, napnuli své síly a opět jsme během víkendu postavili tábor. Všem patří velké díky za pracovní nasazení a obětavost. Z mého pohledu hodnotím stejně pozitivně i bourání tábora, kde chci poděkovat Drsňákům, za to že už v pátek složili stany a naložili podsady na kamion. Samozřejmě je to práce celovíkendová a tak je dobře, že se nás schází hodně také při vykládání tábora u výměníku. Všichni víme, že je to opravdu hodně vysilující jet z Vítkova a celý tábor hned vykládat.

Na letošních táborech bylo rušno a kapacity byly opět naplněny na 105%.
Každý táborový turnus navštívil pan starosta Petr Baďura v doprovodu manželky a manželů Šafránkových. Jsme moc rádi, že si na nás vždy udělají čas a přijedou se za námi „mimo civilizaci“ na pár okamžiků podívat.

Na tábory jsme letos díky dotaci města Paskov zakoupili nový zemní vrták na vlajkový stožár, nové desky na stoly do jídelny, nové lavičky k táboráku a potahy na hrubé molitany do každého stanu. Z ušetřených peněz z minulých let byly mimo jiné zakoupeny další regály do MASHe.

Také v letošním roce jsme investovali nemalé prostředky do Pionýrských kurzů a snažíme se o to, aby všichni naši členové, kteří se starají jak o děti, tak o chod tábora byli řádně proškolení a měli příslušné kvalifikace.

Ani na podzim jsme neslevili z našeho akčního tempa a hned 10.10.  se uskutečnila tradiční Drakiáda,
O víkendu 17.-18. října jsme uspořádali výjezdní zasedání do Hustopečí s prohlídkou zámku a pořádně hlasité papouščí ZOO.

4. prosince při slavnostním rozvěcení vánočního stromku se konal tradiční Lampionový průvod paskovem, který přilákal rekordní počet účastníků, o tom ale určitě bude zmínka ještě v oddílové činnosti, protože za uskutečnění Lampionového průvodu a Drakiády patří dík především oddílovým vedoucím a instruktorům.

A závěr roku se nám povedl zakončit slavnostně Vánočním Jarmarkem, na kterém jsme také zaznamenali rekordní účast.

Děkujeme městu Paskov, sponzorům a všem dobrovolníkům za všestrannou pomoc a podporu, velmi si tohoto přístupu vážíme a těšíme se na spolupráci i v dalších letech.

Děkuji hromadně vám všem, že se staráte o děti a o pionýr, že pomáháte, že vymýšlíte změny k lepšímu a že vám to co děláme zkrátka není jedno! Díky!

Ing. Kateřina Biedrawová
statutární zástupce PS Paskov