O nás Co je Pionýr

O Pionýru

Kdo jsme?

Pionýr je demokratický, dobrovolný, samostatný a nezávislý spolek dětí, mládeže a dospělých, který působí v celé republice. Opakovaně mu byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy udělenen statut „Organizace uznaná pro oblast práce s dětmi a mládeží“. V roce 2010 Pionýr oslavil dvacet let od obnovení samostatné činnosti.

Co děláme?

Činnost pionýrských skupin a oddílů je rozmanitá a hravá. Nejčastěji se jedná o pravidelné schůzky a oddílové výpravy o víkendech, ale stále častěji i akce pro neorganizované děti a mládež. Na mnoha místech pracují otevřené volnočasové kluby. Vyvrcholením celoroční činnosti jsou letní tábory.

Co nás charakterizuje?

Důraz na výchovu (s dětmi si nejen hrajeme, ale hrou je vychováváme), otevřenost (většina akcí, včetně letních táborů, je otevřená, provozujeme desítky otevřených volnočasových klubů), rozmanitost (oddíly rozhodují o zaměření i konkrétní náplni své činnosti), nezávislost (nemáme přímé vazby na politické strany, církve, ani politické či náboženské ideologie) a koedukovanost (činnost v Pionýru je společná pro kluky i holky).

Co dáváme dětem?

Pionýr, to je parta kamarádů, příležitost bavit se i prožít dobrodružství, poznávat nové lidi i místa, učit se žít v přírodě, hrát si, soutěžit… Lze si u nás vybrat z různě zaměřených oddílů – od nejběžnějších turistických, přes přírodovědné, technické, modelářské, indiánské, kulturní atd. Prostřednictvím her učíme děti ctít pravidla, spolupracovat v týmu, prosazovat své názory, překonávat ostych, nést zodpovědnost za svá rozhodnutí…

Co dáváme dětem a rodičům?

Pionýr usiluje o spojení dětských zájmů s potřebami společnosti – pozitivní využívání volného času dětí a mládeže a rozvoj osobnosti občana demokratické společnosti, v níž každý má svá práva, ale i povinnosti. Činnost zajišťují kvalifi kovaní vedoucí, kteří procházejí systémem soustavného vzdělávání, v němž některé oblasti jsou školeny s akreditací MŠMT.

 

Ideály Pionýra

Pravda - "Pionýr chrání pravdu a plní dané slovo."

Poznání - "Pionýr je pracovitý, učí se."

Přátelství - "Pionýr je přítelem všech dětí."

Pomoc - "Pionýr je statečný a kamarádský, pomáhá ostatním"

Překonání - "Pionýr je čestný a spravedlivý."

Příroda - "Pionýr chrání přírodu a život na Zemi."

Paměť - "Pionýr má rád svou zem."