O nás Dokumenty

Informace o rozsahu a důvodech zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů v Pionýru je podrobně upraveno vnitřním předpisem spolku – Směrnice pro registraci členů a členské příspěvky, evidenci členů a dalších osob účastnících se činnosti spolku Pionýr, o ochraně osobních údajů a nakládání s nimi.

Informace o rozsahu a důvodech zpracování osobních údajů členů spolku

Informace o rozsahu a důvodech zpracování osobních údajů účastníků akcí