Oddíly Plšíci Aktuálně

Dětský oddíl slavil 10. narozeniny

Je to již deset let, co několik kamarádů obnovilo v Paskově činnost dětského oddílu Pionýru Paskov, a proto jsme se rozhodli oslavit toto výročí velikou akcí pro naše děti i veřejnost.

Pro návštěvníky byla odpoledne 29. dubna nachystána zábavná stezka po parku s deseti stanovišti, přičemž každé z nich představovalo některou z vlastností nebo dovedností našich oddílových dětí: umění šifrovat, odvahu, trpělivost, znalost klubovny, stopování, lásku k přírodě, dobrou paměť, logické myšlení a dobré smysly. Všechna stanoviště měly na starost naše oddílové děti a nutno říct, že svůj úkol vzaly opravdu zodpovědně. Po správném splnění úkolů na všech stanovištích získali účastníci číselný kód k otevření truhly, ve které se ukrývala spousta dárečků a také nový název a nové logo našeho oddílu.

Často se nám stávalo, že byla Mušata zaměňována se Severními mouchami. Rozhodli jsme se název změnit, aby se to už nepletlo a aby bylo jasné, že oddíl uvítá děti i vedoucí ze všech tří táborových turnusů. Po deseti letech tedy měníme náš název z Mušat na Plšíky!

Po odhalení názvu a loga ovšem zábava zdaleka neskončila. Děti i rodiče měli možnost si vyzkoušet náš nový slackline, který jsme dostali k narozeninám. Velký úspěch měla velká lezecká síť a psychomotorický padák. Návštěvníci si také mohli prohlédnout spoustu věcí, které se nám za to desetiletí podařilo nashromáždit: fotky, kroniky, plakáty k akcím, diplomy, zakládací listinu a další.

V šest hodin byla akce pro veřejnost ukončena, ale Plšíci pokračovali v oslavách dál. Poté, co jsme po sobě uklidili v parku a všechno přenesli zpět do klubovny, přesunuli jsme se do paskovského kina. Ještě chvíli povídali vedoucí dětem o historii našeho oddílu, a pak už nás čekal obrovský dort a další dobroty. Když měli všichni plná břicha, přesunuli jsme se do promítacího sálu, podívali se na Petra Pana a spokojeně usnuli na pódiu.

Akce se nám opravdu vydařila. Přišlo mnoho dětí a rodičů a nakonec se nám i počasí umoudřilo. Děkujeme v prvé řadě naší Elišce, která si vzala celou akci na starost, ale i všem dětem a vedoucím, kteří nám pomáhali. 

Rádi bychom poděkovali také zástupcům města Paskov, kteří nám umožnili využít parka a prostory kina, abychom si výročí mohli náležitě užít.

Doufáme, že za deset let si to zopakujeme!

 

Za dětský oddíl, Terka Forgačová

 

Více fotek z výročí najdete na našem rajčeti.

Eliška 721 157 504