Tábory Perly

2018 - Starověké Řecko

Za Větřkovským mostkem v antickém údolí řeky Moravice, ve městě Akropolis a hned vedle hory Olymp se letos v době od 21.7. do 3.8. konal letní tábor Perel.

 

 

Za zvuku burácejících blesků všemohoucího boha Dia – Richarda Gödela - se v táboře sjeli i ostatní bohové a bohyně, aby ukázali dětem svou sílu, krásu a moudrost.

Táborníci byli rozděleni do čtyř oddílů, které si pojmenovali: Harpyje, Boščí bochové, B‘-Řečťani a Optimáti. Hned první den, při hře „Svíčkovaná“ zhasly všechna světla – tábor přišel o oheň. Všechny oddíly se tedy musely vydat Odysseovou cestou k hoře Olymp pro olympijský oheň a dovézt jej zpět do tábora.

 

 

 

Po celou dobu proti sobě bojovali a postupně získávali přízně bohů a také drahocenný čas k poslední etapě celotáborové hry. Každý den se bojovalo o přízeň jiného boha, Poseidonovi jsme překazili zaplavení našeho údolí, Héře jsme pomohli zjistit jména Diových nemanželských dětí, Artemis jsme pomáhali lovit nestvůry v lese, podlehli jsme Afroditině kouzlu a hráli zamilované páry, navštívili jsme Hádovo podsvětí, cestou jsme se vyhnuli Skylle a Charybdě a dokonce jsme uspořádali Olympijské hry, kde si zasoutěžily všechny děti.

 

Během pobytu děti plnily různé bobříky, jako střelbu z luku bohyně Artemis, pletení s Athénou, vyráběly Diovi věnec, plnily Poseidonovu ranní studenou říční pomstu, učily se řecké písmo, první pomoc nebo rostliny. Během nejednoho odpoledního klidu se dětem podařilo postavit lesní městečko Sekera, kde trávily spoustu času zvelebováním svých obchůdků a podniků a pak tam postupně zvaly všechny vedoucí na prohlídku.

 

Každý den nám krásně svítilo sluníčko a tak jsme se často koupali v řece. Na celodenní výlet jsme vyrazili do Raabovy štoly v Zálužné, kde nás pan průvodce provedl břidlicovým dolem a na zpáteční cestě jsme si koupili pár dobrot ve městě.

Z tábora si všichni kromě krásných triček a věcných cen odvážíme zejména spoustu skvělých zážitků, vzpomínek a hromadu nových kamarádů.

 

 

Velký dík patří naší kuchařce Dřezmence Nikole Imričkové, která nám vařila přímo božsky a zvládala i bezlepkové a bezlaktózové porce. Dále náš turnus podpořili: Radek Kučera autoopravárenství, Tomáš Zajac, Tomáš Hrabec a Lucie Volná.

 

Za Perly Paskov

Zuzana Andrýsková

Adresa tábora

LT Paskov
749 01 Vítkov