Tábory Perly

2019 - Válka gangů.

Perly Paskov si jako poslední z táborů Pionýrské skupiny Paskov užily krásných čtrnáct dní na téma Válka gangů, a to v termínu od 2.8. do 16. 8. 2019.

Jednotlivé oddíly představovaly čtyři mafiánské rody, které měly za úkol ovládnout mafiánské město a soupeřit o odměny, které by jim umožnily stát se Capo di Tutti Capi. Po cestě rody potkávaly celou řadu dobrodružství i komplikací a prožily úžasně nebezpečných čtrnáct dní, kdy se pokusily nahrabat co největší bohatství, podplatit pár soudců, přepadnout banku nebo pomoct příteli utéct z vězení.

Každý den vycházely táborové gangsterské noviny s aktualitami, jako např. informace o zákazu držení alkoholu, o nelegálním pořádání automobilových závodů, o vyšetřování vraždy apod. Velkou akcí na našem táboře byla velkolepá svatba- největš kápo Don Corleone vdával svou jedinou dceru Allesiu za bohatého Vincezna ,,Papa'' Pompiere. Byla to nádherná svatba v přírodě s překrásnými dary od dětí. Po celou dobu pobytu museli vedoucí, ale i děti nosit mafiánskou občanku s osobními údaji, kterou nesměli ztratit ani odložit, protože by jejich tým přišel o peníze do celotáborovky. Cílem celotáborové hry bylo získat v hrách co nejvíce peněz, které se z části ukládaly do banky a nebo zůstavaly v hotovosti u oddílú. Děti taky dle libosti plnily různé bobříky - mlčení, bdělosti, střelby, ranní vodu,šifry, uzly, hvězdnou oblohu a orientaci v přírodě.

Tábor ovšem není jen o tom, kdo vyhraje „celotáborovku“, ale o tom si ty dva týdny co nejvíce užít. Děti měly téměř každý den možnost koupání v Moravici. Během pobytu byly zapáleny dva táborové ohně, při kterých jsme zpívali, tančili i hráli hry.

Na celodenní výlet jsme vyrazili na zvířecí farmu v Klokočově, kde nám paní průvodkyně povyprávěla jak to u nich funguje, na zpáteční cestě jsme si koupili pár dobrot ve městě. Náš poslední den na táboře probíhal v duchu kasína, Všichni mohli hrát ruletu, karty, zajít si do drbárny nebo do baru. Vše bylo zakončeno stylovým kabaretním vystoupením vedoucích a poté velkolepou párty. Na závěr tábora děti dostaly trička, dorty, dětské šampusy na oslavu umístění v celotáborové hře a hezké věcné dary za úklid stanů a plnění bobříků.

Náš tábor by ovšem nevznikl bez celé řady lidí, kteří dobrovolně svůj volný čas věnují organizaci tábora.

Program tábora připravovala Hanička Pastorková a Krista Romanová. O hospodaření a dovoz všeho se postarala Iva Vaňková a Saša Blahutová. Jídlo pro celý tábor chystala Nikča Imričková, Tonda Kříž, Týna Křížová a Adél Srníková. Zdravotnickou funkci zastupovala Markét Pohludková. O oddíly se starali Ríša Gödel, Naty Klučarová, Irča Sedlačíková, Terka Olejníková, Ivča Peceková, Maci Klímková, Zuzka Andrýsková, Anička Hrabcová, Ivanka Hrbková, Danek Imričko a Jan Kruťa. Technickou pomoc zajišťoval Otta Müller.

Vedením tábora byl pověřen Vojta Lukšík .

Děkujeme všem, kteří nás letos podpořili, za finanční, materiální či jinou pomoc: Lucie Volná - kreativní šití,Tomáš Hrabec. Velké dík patří také Katce Biedrawové, panu starostovi Baďurovi za milou návštěvu a mlsání pro děti, hasičům z Vítkova a mnoha dalším, kteří nám pomohli.

Za Perly Paskov ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Vojta Lukšík a Zuzka Andrýsková

Adresa tábora

LT Paskov
749 01 Vítkov