Tábory Severní Mouchy

2017 - Dynastie Mu-Chang aneb Kdo ovládne starověkou Čínu

Severní mouchy se letos proletěly až do starověké Číny. V úvodním dopise byla všem potomkům dynastie Mu-Chang oznámena smutná zpráva – zemřel císař Mu-Chang-Li. Jeho potomci se proto mezi 4. 8. a 18. 8. 2017 sjeli do císařského paláce, aby zde vybrali nového panovníka „dračí země“.

 

Hned po příjezdu do tábora byly děti uvedeny do svých „komnat“, které jim byly po celých čtrnáct dní domovem. Po zabydlení a seznámení s tím, jak to na táboře chodí, se konala velká hostina v císařském sále. Potomky uvítala samotná vdova po císaři Ter-Čing a její kancléřka Miš-Chang seznámila potomky s pravidly klání o trůn. O císařský trůn se ucházeli členové čtyř větví rodiny Mu-Chang: Lán, Lou, Hûpó a Hong. Během dvou týdnů musely větve prokázat znalost čínské kultury, písma, jazyka, bojového umění i přírody. Legendární se stala extrémní stezka, při níž se mimo jiné někteří poprvé v životě pořádně vyváleli v blátě. Děti byly opravdu šikovné, ale zvítězit mohla pouze jedna větev. Následníky trůnu se stali členové rodiny Hûpó. Volba samotného císaře z řad jednotlivých oddílů probíhala jako tajná anketa, ve které děti denně hlasovaly, který člen z oddílu jim nejvíce pomohl. Novou císařovnou se tak stala Terka Pohludková. Její korunovace proběhla poslední večer při táboráku a osud dynastie Mu-Chang byl zachráněn.

Program našeho tábora se neskládal jen z „celotáborovek“. Hned druhý den nás po deseti letech navštívil Honza Paldus a udělal nám výbornou přednášku o bojových uměních a sebeobraně. Po večerech jsme se často scházeli v jídelně a zpívali s naší muší kapelou. Dvakrát byl zapálen posvátný táborový oheň, kde se tančilo už od samého začátku. Také ve vodě bylo stále živo. Novinkou letošního tábora byl speciální program, při kterém se děti rozdělily podle věku na malé a velké, a poprvé usedla také dětská táborová rada. Po čtyřech letech jsme opět hledali v našich řadách skryté talenty, a to v soutěži „Čína hledá talent“, kterou vyhrála čtveřice s vlastní scénkou (i když baletky jim dupaly na paty). Kvůli silným bouřkám jsme byli nuceni zrušit výlet, ale ten byl v závěru tábora nahrazen spaním pod hvězdným nebem na nedaleké louce. Protože jsme tentokrát byli posledním turnusem na naší táborové základně, mohly si děti vyzkoušet, jaké to je bourat tábor.

Letos bylo na táboře i spousta účastníků z říše zvířat. Kromě velkého množství vos to bylo také sedm kačenek s maminkou a každý večer nás u kuchyně vítal plch Ferda; jako by věděl, že jsme po něm letos přejmenovali dětský oddíl.

Velké díky patří všem, kteří tábor připravovali a svou dovolenou věnovali dobrovolné práci s dětmi. Program přichystaly Míša Němcová s Eliškou Daňovou, zdravotní problémy dětí řešila Lucka Hrazdírová s Petrou Glombovou. Jídlo připravoval v prvním týdnu Martin Vrtul Břenek, po něm vařil Tomáš Forgač a oběma pomáhali Katka Forgačová a topič Luďa Vašek. Vedoucí a instruktoři, kteří se starali o oddíly, byli Karolína Golková s Patrikem Moroněm, Vojta Kaňok s Bárou Forgačovou, Eliška Daňová s Markét Pohludkovou a Zuzka Krpcová s Gabkou Diasovou. Technické zajištění měl na starosti Martin Boráň a hospodářem tábora byl Petr Glomb. Nejvyšším šéfem byla Terka Forgačová.

Dále bychom chtěli poděkovat Katce Biedrawové, Ivě Kelišce Vaňkové, Janě Koželuhové, Radku Janáčkovi, Vítku Valentovi, Sylvě a Zdendovi Bělíkovým, Drsňákovi Ogimu, Michalu Haladejovi a dalším, kteří nám s táborem pomohli.

Tábor se nám letos opět vydařil. Doufáme, že si děti také přivezly tolik zážitků jako vedoucí, protože my jsme si to opravdu užili. Tak zase za rok, tentokrát v první půlce července!

 

Děkujeme všem, kteří nás letos podpořili, za finanční, materiální či jinou pomoc: Tierärztlichen Zentrum Quernheim MVDr. Fabiánek, BeeStone Studio - Dalibor Glomb, Commit spol. s r.o., Spetech Technology s.r.o., PlusComp s.r.o., Elektroservis Paskov s.r.o., TB Autoplyn, Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna.

 

Za Severní mouchy

Terka Forgačová + Míša Němcová

Adresa tábora

LT Paskov
749 01 Vítkov